Производи

Горивата на Gulf Oil е она што нѐ прави препознатливи кај нашите потрошувачи. Преку нашата бензинска пумпа, како и преку другите наши дистрибутери, нудиме различни видови нафта и нафтени деривати, кои ги исполнуваат највисоките европски стандарди. Горивата ги подобруваат возните својства на вашите моторни возила, а ниското присуство на сулфур резултира со ниска емисија на штетни гасови, правејќи нѐ општествено одговорна компанија.

Поголемиот број поминати километри, мирна работа на моторот и подобрување на возните својства на вашето моторно возило се дел од карактеристиките на нашите горива.

Безоловен моторен бензин - еуросупер БС 95

Квалитет: Го задоволува квалитетот пропишан во Правилникот за квалитет на течните горива и МКС ЕН 228 стандардот за квалитет на безоловни бензини.

Високооктантски безоловен моторен бензин – еуросупер БС 100

Квалитет: Го задоволува квалитетот пропишан во Правилникот за квалитет на течните горива и МКС ЕН 228 стандардот за квалитет на безоловните бензини.

Дизел-гориво - еуродизел БС

Квалитет: Го задоволува квалитетот на дизел-горивото пропишан во Правилникот за квалитет на течните горива и МКС 590 стандардот за квалитет на дизел-горивото.

Течен нафтен гас – ТНГ

Квалитет: Го задоволува квалитетот пропишан со МКС ЕН 589 стандардот за квалитет на течен нафтен гас.

Масло за горење - екстра лесно ЕЛ-1

Квалитет: Го задоволува квалитетот на маслото за горење пропишан во Правилникот за квалитет на течните горива и МКС Б.Х2 430 стандардот за квалитет на маслата за горење.

Масло за горење – мазут М-1

Квалитет: Го задоволува квалитетот на маслото за горење пропишан во Правилникот за квалитет на течните горива и МКС Б.Х2 430 стандардот за квалитет на маслата за горење.